Programi

Kreativni svijet

Uzrast: 3 – 6 godina

Trajanje: 08.30 – 11.30h

Grupa: 20 članova

Vrsta programa: intrinzične igre

Lavirint znanja

Uzrast: 3 – 6 godina

Trajanje: 06.30 – 16.00h

Grupa: 20 članova

Vrsta programa: vaspitno – obrazovni

Logoped

Uzrast: 2 – 7 godina

Trajanje: 45 minuta

Grupa: individualni rad

Vrsta programa: prema individualnim potrebama

Edukacije I

Uzrast: 13 – 17 godina

Trajanje: 90 minuta

Grupa: 5-8 članova

Vrsta programa: Tematske radionice

Edukacije II

Struktura: Roditelji

Trajanje: 90 minuta

Grupa: 5-8 članova

Vrsta programa: Tematske radionice

Edukacije III

Struktura: Vaspitači i učitelji

Trajanje: 45 minuta

Grupa: 5-8 članova

Vrsta programa: Tematske radionice