O nama

Više o našem radu

Naši programi su namjenjeni djeci, omladini, odraslima i roditeljima. Sve što radimo namjenjeno je ličnom razvoju pojedinca i podizanju kvaliteta života. Razvijamo svjestan pristup životnom stilu što podrazumijeva konstantan rad na sebi i svom okruženju. Mi smo tu da podržimo djecu, omladinu i odrasle koji odgovorno pristupaju životu. Sadržajan i ispunjen život podrazumijeva cjeloživotno učenje i veoma je važno da postoji kontinuitet u igri, maštanju, kreativnosti. Mi smo tu da uljepšamo djetinjstvo i odrastanje svakom djetetu, da podržimo roditelje i učimo o savremenom roditeljstvu, a svi oni koji su odrasli i u srcu još uvijek djeca, svi koji žele da tragaju i istražuju sebe i da rade na svom ličnom razvoju, kod nas mogu da dobiju inspiraciju i odgovore na važna pitanja. Rad na sebi, konstantan rast i napredak je neophodan za uspješan život u XXI vjeku. Cilj nam je da se osjećate dobro i udobno u životu koji živite, da svoje dane ispunite sadržajima koji su inspirativni i kvalitetni, cilj nam je da zajedno učimo i napredujemo, da izgradimo udoban i ispunjen život, a sve to kroz programe koji vam daju konkretne alate za rad na sebi i unapređenju životnog stila.

viber_image_2022-04-04_14-22-42-633
viber_image_2023-07-11_10-49-08-188

Vizija i misija našeg rada

Vizija
Naša vizija je podržavajući mikrokosmos gdje se svako osjeća voljeno, poštovano i ohrabreno u svom razvoju do maksimalnog potencijala

Misija
Naša misija je da omogućimo visok kvalitet u našim edukativnim programima, u okruženju koje je podsticajno za izgradju osobe koja je spremna za cjeloživotno učenje i usavršavanje.