Lavirint znanja

Program podrazumijeva cjelodnevni rad sa djecom svakog radnog dana i za to vrijeme se realizuju različite aktivnosti koje imaju za cilj razvoj punog intelektualnog i kreativnog potencijala djeteta.

Plan i program se zasniva na razvojnim potrebama djece sa ciljem razvoja mentalnih snaga djeteta. Dijete ima priliku da se ispoba u raznovrsnim umjetničkim i radnim aktivnostima, tako da može da otkrije šta ga zanima, u čemu je dobro, a i da se osposobi za različite djelatnosti.

Aktivnosti su osmišljene tako da angažuju dijete na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom, tj. angažuju se sve vrste inteligencije.

To je ljekovitа pedаgogijа, kojа imа humаnistički pristup. U okviru nje se nа dijete gledа kаo nа nаjdrаgocenije biće – koje primаmo sа zаhvаlnošću, odgаjаmo sа ljubаvlju i pomаžemo mu dа iskoristi svoje mаksimаlne potencijаle, kаko bi izrаslo u slobodnu i morаlno odgovornu osobu.

Dva puta godišnje radimo standardizovane razvojne skale i na osnovu dobijenih rezultata kreiramo program i plan rada. Sve radionice i razvojni ciljevi su prilagođeni cijeloj grupi uz posebno osmišljene ciljeve prema individualnim sposobnostima i potencijalima svakog djeteta.

U toku dana se izmjenjuju različite aktivnosti i to na takav način da se tokom jedne radne sedmice posveti pažnja svakom aspektu razvoja, sa ciljem da se razvije puni intelektualni i kreativni potencijal svakog djeteta.

Tokom dana djeca imaju tri obroka: doručak, ručak i užinu. Predškolski period je vrijeme kada dijete usvaja zdrave životne navike za cijeli život. Ishrana koju imamo, ima zastupljene sve grupe namirnica neophodne za zdravo odrastanje. Hrana je uvijek svježe

pripremljena, ukusna, izbalansirana i porcije su prilagođene uzrastu djece. Cilj nam je da djeca isprobaju različite okuse i da se nauče da jedu sve, bez biranja namirnica.

Nakon ručka, djeca koja imaju naviku da spavaju, imaju prilagođen ambijent za popodnevni odmor, dok djeca koja nemaju naviku da spavaju u toku dana, imaju mogućnost da u učionici rade, uče i igraju se.

Program se odvija svakim radnim danom u periodu od 7.00 do 16.00 časova, uz stručno osoblje, u ambijentu prilagođenom za realizaciju različitih aktivnosti.

Vještine kojim će dijete ovladati

Imamo ciljan i sveobuhvаtаn pristup, u kom se dijete posmаtrа kаo cjelovito bićeć. Rad je usmjeren na proces rаzvojа svih аspekаtа ličnosti podjednаko. Sa djecom radimo u onom periodu života kada su naročito sposobni za sticanje određenih znanja i sposobnosti. U ovim razdobljima dijete uči brzo i bez teškoća.

Djeca od rođenja do svoje šeste godine imaju tzv. upijajući um, odnosno izuzetno veliku moć učenja iz svog okruženja, motivaciju i radoznalost.

Program je kreiran tako da utiče na:

 1. Razvoj intelektualnih sposobnosti

2. Senzomotorički i psihomotorički razvoj

3. Razvoj emocionalne inteligencije

4. Razvoj socijalnih vještina i interakcija

5. Razvoj verbalne i neverbalne komunikacije

6. Razvoj likovne, muzičke i estetske kulture

7. Art i kiparske tehnike za razvoj kreativnosti

8. Razvoj mehanizma samokontrole