Edukacije III

Edukacije za rad sa djecom

Periodično organizujemo radionice i predavanja za sva stručna lica koja se bave djecom. To su radionice za vaspitače, učitelje, nastavnike, pedagoge, psihologe, logopede i defektologe.

Tematski sadržaj radionica je različit i obuhvata brojne teme koje su od značaja i praktičnog interesa osobama koje se u svakodnevnom radu bave djecom.

Predavači na radionicama su članovi našeg tima i naši spoljni saradnici.

Obavještenja o aktuelnim radionicama i predavanjima možete pratiti na našem blogu ili preko prijave na email. – ovde možda imati link za subscribe