Kreativni svijet

Program podrazumijeva tročasovni rad sa djecom svakog radnog dana i za to vrijeme se realizuju različite aktivnosti koje imaju za cilj razvoj punog intelektualnog i kreativnog potencijala djeteta. Plan i program se zasniva na razvojnim potrebama djece sa ciljem razvoja mentalnih snaga djeteta. Dijete ima priliku da se ispoba u raznovrsnim umjetničkim i radnim aktivnostima,
tako da može da otkrije šta ga zanima, u čemu je dobro, a i da se osposobi za različite djelatnosti.
Aktivnosti su osmišljene tako da angažuju dijete na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emotivnom i duhovnom, tj. angažuju se sve vrste inteligencije.
To je ljekovitа pedаgogijа, kojа imа humаnistički pristup. U okviru nje se nа dijete gledа kаo nа nаjdrаgocenije biće – koje primаmo sа zаhvаlnošću, odgаjаmo sа ljubаvlju i pomаžemo mu dа iskoristi svoje mаksimаlne potencijаle, kаko bi izrаslo u slobodnu i morаlno odgovornu osobu.

Dva puta godišnje radimo standardizovane razvojne skale i na osnovu dobijenih rezultata kreiramo program i plan rada. Sve radionice i razvojni ciljevi su prilagođeni cijeloj grupi uz posebno osmišljene ciljeve prema individualnim sposobnostima i potencijalima svakog djeteta.
U toku dana se izmjenjuju različite aktivnosti i to na takav način da se tokom jedne radne sedmice posveti pažnja svakom aspektu razvoja, sa ciljem da se razvije puni intelektualni i kreativni potencijal svakog djeteta.
Program se odvija svakim radnim danom u periodu od 8.30 do 11.30 časova, uz stručno osoblje, u ambijentu prilagođenom za realizaciju različitih aktivnosti.

Vještine kojim će dijete ovladati
Imamo ciljan i sveobuhvаtаn pristup, u kom se dijete posmаtrа kаo cjelovito bićeć. Rad je usmjeren na proces rаzvojа svih аspekаtа ličnosti podjednаko. Sa djecom radimo u onom periodu života kada su naročito sposobni za sticanje određenih znanja i sposobnosti. U ovim razdobljima dijete uči brzo i bez teškoća.

Djeca od rođenja do svoje šeste godine imaju tzv. upijajući um, odnosno izuzetno veliku moć učenja iz svog okruženja, motivaciju i radoznalost.

Program je osmišljen tako da utiče na:
1. Razvoj intelektualnih sposobnosti
2. Senzomotorički i psihomotorički razvoj
3. Razvoj emocionalne inteligencije
4. Razvoj socijalnih vještina i interakcija
5. Razvoj verbalne i neverbalne komunikacije
6. Razvoj likovne, muzičke i estetske kulture
7. Art i kiparske tehnike za razvoj kreativnosti
8. Razvoj mehanizma samokontrole
9. Samostalnost i samopouzdanje
10. Prvi rezultati nakon mjesec dana rada