Arhitektura odrastanja

Zašto baš arhitektura? Znate li kako se pravi kuća ili most? Znate li koliko je važno sve dobro proučiti? Kakva je osnova, koji materijal koristiti, kako postaviti temelj, kako graditi… pa sve do onih finih ukrasa koji dolaze na kraju kao šlag na tortu?

Tako je i u životu, sa djecom. Važno je od kakvog su materijala i kakav je temelj postavljen za sve ono što će postati, važno je sve ono što ćemo ugraditi u njih da bi jednog dana mogli da kažemo: Evo, to je čovjek.
Mi smo tu da poput arhitektonskog projekta podržimo djecu, omladinu i odrasle koji odgovorno pristupaju životu. Sadržajan i ispunjen život podrazumijeva cjeloživotno učenje i veoma je važno da postoji kontinuitet u igri, maštanju, kreativnosti. Mi smo tu da uljepšamo djetinjstvo i odrastanje svakom djetetu, da podržimo roditelje i učimo o savremenom roditeljstvu, a svi oni koji su odrasli i u srcu još uvijek djeca, svi koji žele da tragaju i istražuju sebe i da rade na svom ličnom razvoju, kod nas mogu da dobiju inspiraciju i odgovore na važna pitanja.
Rad na sebi, konstantan rast i napredak je neophodan za uspješan život u XXI vjeku. Cilj nam je da se osjećate dobro i udobno u životu koji živite, da svoje dane ispunite sadržajima koji su inspirativni, i sadržajni, cilj nam je da zajedno učimo i napredujemo, da izgradimo udoban i ispunjen život, a sve to kroz programe koji vam daju konkretne alate za rad na sebi i unapređenju životnog stila.

viber_image_2023-07-11_10-49-10-813

Igre koje igramo

Imamo mnogo usmjerenih igara koje su osmišljene tako da stimulišu sve aspekte
razvoja. Raznolikost i njihova zanimljivost omogućavaju da svako dijete u toku dana može da zadovolji svoje potrebe, što iako radimo u grupi, omogućava i individualno podsticanje svake ličnosti posebno.

Neuropsihološki razvoj
Radimo standardizovane razvojne skale, na osonovu kojih se kreira plan i program rada kako bi omogućili svakom djetetu razvoj u punom potencijalu koji posjeduje.

Govorne radionice
Radionice sa logopedom koje imaju za cilj kvalitetnu artikulaciju, dobru dikciju i lijepo izražavanje

Edukativne igračke
Izbor igračaka koji imamo, omogućava misaone procese i aktivnosti poput imitiranja, otkrivanja uzroka i posljedice, rješavanja problema i simboličkog mišljenja.

Senzorne igre
Kroz senzornu stimulaciju grade se neuronske veze u mozgu koje snažno podstiču razvoj jezika i motoričkih vještina.

Motoričke igre
Motorički razvoj je osnova psihičkog i fizičkog razvoja. Radimo na svim aspektima krupne i fine motorike.

Gimnastika za mozak
Sistem vježbi koje koriste pokrete da bi stimulisali različite regije mozga, vježbe su zabavne i mogu poboljšati sposobnosti učenja i razviti kapacitete za školske vještine.

Kreativne radionice
Kreativnost i stvaralaštvo doslovno otvaraju dječiji um i na zabavan način uče kako da lakše savladaju probleme i prepreke na koje će nailaziti u svom životnom putu.

Muzičke radionice
Muzika povezuje um i tijelo. Kroz muziku i ples djeca mogu biti maštovita i kreativna, lakše mogu izraziti svoja osjećanja, popraviti raspoloženje i smanjiti nivo stresa.

Mali istraživači
Istraživanje svijeta kroz fizičke i hemijske eksperimente omogućava mališanima da upoznaju svijet oko sebe, da povežu uzrok i posljedicu, kao i da zadovolje svoju beskrajnu radoznalost.

Maštaonica

Mašta može svašta. Razni igrokazi, dramatizacije i ciljano osmišljene radionice
omogućavaju da se razbukta mašta. Mašta je neophodna za kognitivni, lingvistički, socijalni, emocionalni i kreativni razvoj.

Bajkaonica
Čitanje priča, bajki, basni i pjesmica razvija govor, jezik, emocije i maštu. Na ranom uzrastu čitanje razbuktava maštu, kreativnost i radoznalost.

Magični znakovi
Upoznavanje sa svijetom slova, brojeva i raznih simbola i znakova oko nas ima za cilj razvoj asocijativnog mišljenja.