Emanuela Božić

diplomirani defektolog - logoped

Emanuela, tvoja profesija je izuzetno tražena. Razlog tome je i činjenica da su djeca danas izložena sadržajima koji ih ne potiču na interakciju. Djeca su danas „zarobljena“ različitim ekranima i zatvaraju se u svoj svijet, a sa okolinom komunikaciju svode na minimum. Kod zabrinjavajućeg broja djece dolazi do različitih poremećaja u govoru, jeziku i komunikaciji. Čovjek je socijalno biće i neophodno je da postoji društvena interakcija sa okolinom. Da bi se dijete pravilno razvijalo, neophodno je da se kreće, igra, da stupa u interakciju sa svojim okruženjem, da istražuje, mašta i samo stvara svoje igre i razne zanimacije. Previše je stimulacije i ekrani nude takve sadržaje koji ne podstiču maštu, tako da djeci nije dosadno. Ukoliko im je dosadno, roditelji odmah nude neki od sadržaja na ekranima da zabave dijete, a zapravo je dosada odlična stvar za dijete. Kad postoji dosada, tad dijete mora samo da osmisli svoje vrijeme i onda počinje da mašta i da smišlja razne igre sa kojima ispunjava svoje vrijeme na kvalitetan način. To je idealno za pravilan rast i razvoj.